X

Mīti un patiesība par autogāzii

Mīti un patiesība par autogāzii

 

 Autogāze samazina jaudu.

Teorētiski gāzes jaudas atdeve ir par 7-10% mazāka, kā benzīnam, bet jaudas zudumu, kas ir 3-4% pēc iekārtas uzstādīšanas un regulēšanas, ikdienas dzīvē praktiski nav iespējams sajust. 5. un 6. paaudzes gāzes iekārtām jaudas zuduma nav. 6. paaudzes gāzes iekārta paredz regulāciju, ar kuras palīdzību var sasniegt pat augstāku jaudu salīdzinājumā ar benzīnu. 

 

Autogāzes smaka nāk salonā
Autogāze ir propāna-butāna maisijums, pati gāze patiesībā nemaz nesmird, bet smird oderants ko autogāzei pievieno drošības apsvērumu nolūkā - ja nebūtu oderanta piemaisijuma, tad cilvēks nemaz nespētu ar savu ožu sajust noplūdes esamību. Mūsdienu automašīnas nav iedomājams bez kondicioniera sistēmas - arī šajā sistēmā tiek pielietota gāze - freons - lai konstatētu freona noplūdi autoservisos izmanto speciālu krāsvielu vai noplūdes analizātoru, tieši tāpat ar noplūdes analizātoru tiek konstatēta autogāzes noplūde, atšķirība tikai tajā, ka freonu cilvēka oža nesajūt.
Ir 3 iemesli, kāpēc var parādīties gāzes smaka salonā. Pirmkārt, iekārtas paaudze. Šī problēma bija sastopama iepriekšējo paaudžu autogāzes iekārtās, iesmidzināšanas procesa dēļ. 4. paaudzes iekārtās iesmidzināšanas sistēma ir analoģiska benzīna sistēmai, izslēdzot iespēju gāzes noplūdei no dzinēja – smakai salonā. Otrkārt, nekvalitatīva uzstādīšana - ziemā, krasu temperatūras svārstību rezultātā, trubu savienojumu vietas izplešas un saraujas nevienlīdzīgos ātrumos, kā rezultātā var notikt nenozīmīgas gāzes mikronoplūdes, kas var radīt īslaicīgu gāzes smaku salonā. Treškārt, sadzīviskas situācijas - smaka salonā var rasties nelielā gāzes daudzuma dēļ, kas izplūst gaisā, pistoles atvienošanas brīdī. 5. un 6. paaudzes gāzes iekārtas uzbūve ir veidota ar augspiediena cauruļu un to savienojumu izveidi, kas nodrošina augsta līmeņa hermētiskumu, pat gadījumos, kad rodās mikronoplūdes sistēma nofiksē spiediena kritumu - pārslēdzas režīmā benzīns un ziņo par to autovadītājam.

 

Autogāze bojā dzinēju
Gāzei ir augstāka sadegšanas temperatūra – 1100°C, bet benzīnam – 950°C. Pārsvarā Japānā ražotajiem auto, dzinēja uzbūvē tiek izmantoti mīkstāki materiāli, tādēļ ilgtermiņā augstāka gāzes sadegšanas temperatūra var radīt bojājumus dzinēja vārstos. Tāpēc tiek uzstādītas vārstu aizsardzības sistēmas (papildus eļļošana). 5. un 6. paaudzes gāzes iekārtas lieto degvielu iesmidzināšanai šķidrā veidā - tā sajaucoties ar ieplūstošo gaisu veido zemas temperatūras degmaisijumu, kurš nodrošina degkameras atdzesēšanu ieplūdes taktī - nav nepieciešama papildus aizsardzība.

 

Autogāze ir bīstama
Gāzei ir zemāks aizdegšanās risks nekā benzīnam un gāze, pretēji benzīnam, nav toksiska. Autogāzes sistēmām jau rūpnieciski tiek uzstādītas vairāku līmeņu drošības sistēmas, piemēram, ārkārtēja karstuma, spiediena vai trieciena izturīgas tvertnes, kas neļauj gāzes sistēmai radīt bīstamas situācijas.


Degvielas izmaksu kalkulators
Benzīna patēriņš
12.5 l / 100 km
Nobraukums
30000 km
Degvielas cena Benzīns
1.35
Gāze
0.54
Izmaksas
Ietaupīts