X

Dzirksteļaizdedzes motoru atgāzu raksturojumsAvots:
https://www.vestnesis.lv/op/2017/147.9

8.2.1.2. Gāzveida emisijas

Dotā apakšpunkta prasības neattiecas uz divtaktu motoriem.

A. Prasības

A1. Ja transportlīdzeklis aprīkots ar gāzes barošanas iekārtu, emisiju kontrole jāveic, motoram darbojoties ar gāzi.

CO vērtība dzirksteļaizdedzes motoru atgāzēs nedrīkst pārsniegt 8.2.1.2.1. tabulā norādītās robežvērtības. Ja izgatavotāja noteiktā CO robežvērtība dzirksteļaizdedzes motoru atgāzēs konkrētajam transportlīdzeklim ir lielāka par tabulā norādīto robežvērtību, konkrētajā gadījumā CO vērtība nedrīkst pārsniegt izgatavotāja noteikto.

8.2.1.2.1. tabula

Pieļaujamās CO robežvērtības

Pirmās reģistrācijas datums Pārbaudes režīms CO, tilp.%
Līdz 1969. gada 31. decembrim Brīvgaita 4,5
No 1970. gada 1. janvāra līdz 1987. gada 31. decembrim Brīvgaita 3,5
No 1988. gada 1. janvāra līdz 2000. gada 31. decembrim Brīvgaita 3,0
Automobiļiem ar gāzes barošanas iekārtu, kas pirmo reizi reģistrēti līdz 2000. gada 31. decembrim Brīvgaita 1,5
No 2001. gada 1. janvāra līdz 2002. gada 31. decembrim Brīvgaita 0,5
Paaugstināti motora apgr. > 2000 min–1 0,3
Sākot ar 2003. gada 1. janvāri Brīvgaita 0,3
Paaugstināti motora apgr. > 2000 min–1 0,2

Veicot CO kontroli transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti, sākot ar 2001. gada 1. janvāri, lambda (turpmāk – λ) vērtībai pie paaugstinātiem motora brīvgaitas apgriezieniem (2000–3000 min–1) jābūt robežās ±0,03 no vērtības, ko noteicis transportlīdzekļa izgatavotājs.

Transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti līdz 2000. gada 31. decembrim, brīvgaitas režīmā ogļūdeņražu (turpmāk – CH) koncentrācija dzirksteļaizdedzes motoru emisijā nedrīkst pārsniegt 1200 ppm, ja cilindru skaits ir līdz 4, un 3000 ppm, ja cilindru skaits ir lielāks par 4. Transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti, sākot ar 2001. gada 1. janvāri, brīvgaitas režīmā CH koncentrācija dzirksteļaizdedzes motoru emisijā nedrīkst pārsniegt 100 ppm vai izgatavotāja noteikto maksimālo CH vērtību, ja tā lielāka par 100 ppm.

Transportlīdzekļiem, kuru emisiju klases ir Euro VI/6 vai augstāka, dzirksteļaizdedzes motora atgāzu mērījumus, izmantojot izplūdes gāzu analizatoru, atļauts neveikt, ja OBD, kam pieslēdzas, izmantojot transportlīdzekļa elektronisko saskarni, neuzrāda kļūmi izplūdes emisiju kontroles sistēmas darbībā.Degvielas izmaksu kalkulators
Benzīna patēriņš
12.5 l / 100 km
Nobraukums
30000 km
Degvielas cena Benzīns
1.35
Gāze
0.54
Izmaksas
Ietaupīts